Bunad

   Christines     Sy- og Bunadservice

Når du bestiller en bunad igjennom meg er det viktig for meg at du føler deg trygg igjennom hele prosessen. Å anskaffe seg en bunad er noe de fleste kun gjør en gang i livet. Og det ligger ofte mange overveielser og mye undersøkning bak dette valget. 


Jeg er opptatt av at bunader forblir norskproduserte. Jeg arbeider bl.a for dette i foreningen www.Norgesbunadshåndverkere.no Denne forening er også med i merkeordningen

www.Norwegianmade.no

Jeg bruker kun norske leverandører av bunadsmaterialer, samt at jeg selv er leverandør av sølv fra Sylvsmidja.


Jeg påtar meg både oppdrag fra nordmenn bosatt i Danmark, og nordmenn i Norge. Da jeg jevnlig reiser "hjem" til Bergen, har jeg mulighet for å ta mål og tilretninger når jeg er der.


Jeg er født og oppvokst i Bergen, og flyttet til Danmark i 2010. Her har jeg utdannet meg til bekledningshåndverker og har sydd bunader i flere år. I 2020 starter jeg også på folkedrakt utdannelsen i Danmark for å få den annerkjente tilttelen som Bunadstilvirker. Mitt spesiale felt er bunader fra vestlandet, men syr også andre bunader.

Lager omsøm på de aller fleste bunader :)